Inzet op maat

C.C. Sprenger, H. de Blouw, I.R. Kolkhuis Tanke • Paperback

€ 40,50

Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Gratis verzending
Bestellen Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Vergrijzing binnen de politie is een actueel vraagstuk. In deze studie is daarom gekeken naar de kenmerken van duurzame inzetbaarheid van oudere politiemedewerkers en de mogelijkheden ter versterking daarvan. Vergrijzing wordt op zichzelf niet als probleem neergezet, maar als een gegeven dat niet alleen voor de politie geldt, maar ook als algemeen maatschappelijke uitdaging. Het gaat niet om het vullen van het rooster met fte's, maar om de vraag welke inzet nodig en mogelijk is voor de uitoefening van politietaken in een voortdurend veranderende samenleving. Het onderzoek heeft zich niet alleen gericht op de inzetbaarheid van de individuele medewerker, maar ook op factoren in de relatie van de individuele oudere medewerker met leidinggevende, collega's en organisatie. Uit de studie blijkt dat een focus op fysieke beperkingen van oudere medewerkers en daarmee samenhangend beleid te beperkt is. De soms nog heersende stereotypen over ouderen zijn zelf verouderd en niet bruikbaar om duurzame inzetbaarheid te versterken. Ook blijkt dat veel oudere medewerkers niet of nauwelijks formele scholing genieten, maar er is wel sprake van belangrijke informele leerruimte bij collega's onderling. Duurzame inzetbaarheid gaat niet zozeer over loopbaanontwikkeling, maar veel meer over de voortdurende ontwikkeling van vakmanschap. Helder wordt dat de leidinggevende zelf zowel collega en lid van het team is als het gezicht van de organisatie en organisatiebeleid. Dit vraagt om een andere invulling van leiderschapsruimte. Cruciale factor voor inzetbaarheid blijkt de psychischemotionele belastbaarheid te zijn, niet alleen van het individu, maar ook van het team als geheel. Naast vakmanschap en leiderschap wordt met name ook collegaschap belicht als een belangrijke factor voor versterking van duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd is het aan elke individuele medewerker zich te laten zien en zelf ook verantwoordelijkheid en regie te nemen voor zijn inzetbaarheid. De studie is daarmee ook voor de oudere medewerker zelf relevant.

Details:

Auteur(s)C.C. Sprenger, H. de Blouw, I.R. Kolkhuis Tanke
UitgeverijReed Business
ISBN9789035246980
TaalNederlands
UitvoeringPaperback
Aantal pagina's418
Verschijningsdatum
SeriePolitiewetenschap
Afmetingen246 x 169 x 12 mm.
Gewicht366 gr.

Recent bekeken producten