Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug en vooruitblik.

E. Plomp, E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat • Paperback

€ 14,00

3 - 5 Werkdagen

Bestellen Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

Bijna tien jaar geleden is ons zorgstelsel ingrijpend gewijzigd met het doel de
zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften
van de patiënt. Deze omslag ging gepaard met de invoering van een reeks
wetten. Het naderende tienjarig jubileum van dit nieuwe zorgstelsel vormde
voor het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht aanleiding terug te
blikken op alle veranderingen en te kijken of de hieraan ten grondslag liggende
doelstellingen zijn bereikt. De wijze waarop ons stelsel functioneert raakt
immers aan elementaire gezondheidsrechtelijke thema's, zoals de toegankelijkheid
en kwaliteit van de zorg, de rechten van de patiënt en de onderlinge
solidariteit.
Steyger toetst het zorgstelsel aan het Europees recht, meer in het bijzonder
aan de regels inzake het vrij verkeer van personen en diensten en het mededingingsrecht.
Rijken gaat in op de vraag wie in dit stelsel de afnemer is van
de zorg: de patiënt of de zorgverzekeraar. Vervolgens onderzoekt Vermaat
de doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de
wijze waarop een vraag om maatschappelijke ondersteuning wordt beoordeeld
en de vraag of privacy hierbij is geborgd. Plomp staat stil bij de gevolgen en
risico's van het toelaten van ziekenhuizen met winstoogmerk, alsmede de
publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot mitigeren van die gevaren.
Tot slot gaat Van den Ende in op het actuele thema fraude in de zorg. Deze vijf
delen worden voorafgegaan door een inleiding waarin Sijmons de belangrijkste
gebeurtenissen en ontwikkelingen van afgelopen 10 jaar schetst.

Details:

Auteur(s)E. Plomp, E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat
UitgeverijSdu Uitgever
ISBN9789012395441
TaalNederlands
UitvoeringPaperback
Aantal pagina's214
Verschijningsdatum
Afmetingen240 x 160 x 12 mm.
Gewicht358 gr.  

Recent bekeken producten