PS Special Wet Basisregistratie Personen

B. de Pijper • Paperback

€ 135,00

Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Gratis verzending
Bestellen Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het nieuwe wettelijke kader voor debasisregistratie van personen (Brp). De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. Ook is de Wet BRP een onderdeel van een aantal wetten die juridisch vorm geven aan een stelsel van basisregistraties die de ordening vormen van een groot aantal administraties die grote delen van de samenleving bestrijken. Evenals dat voor de GBA gold, geldt ook voor de Brp dat deze basisadministratie een bevolkingsadministratie moet zijn voor het in stand houden van een doelmatige informatievoorziening van de overheid met gelijktijdige waarborging van de beschermingvan de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde burger. Daarbij is het eenmalig verzamelen en opslaan van de relevante persoonsgegevens over de burger, in combinatie met het meervoudig gebruik van die gegevens door de geheleoverheid, het uitgangspunt.De Wet BRP bevat vier grote veranderingen in vergelijking met de Wet GBA. Na een algemene inleiding in hfdst. 1 wordt in hfdst. 2 de eerste grote verandering behandeld, namelijk de technische modernisering van de opzet van de basisregistratie. Hfdst.3 geeft een uiteenzetting over de tweede grote wijziging: de uitbreiding van de Brp met een registratie van bepaalde groepen niet-ingezetenen. Hfdst. 4 geeft een uiteenzetting over de verbetering van de kwaliteit van de Brp en tenslotte geeft hfdst. 5 een overzicht van de vierde en laatste ontwikkeling in de overgang van de Wet GBA naar de Wet BRP: de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve lasten. Vervolgens zijn in de hfdst. 6 tot en met 10 de onderdelen van de Wet BRP beschreven. Hfdst. 6 geeft een uiteenzetting over de regels van de inrichting van de Brp. Vervolgens wordt het bijhouden van de gegevens van ingezetenen (hfdst. 7) en nietingezetenen(hfdst. 8) behandeld. Hfdst. 9 geeft een overzicht van de mogelijkheden tot verstrekking van gegevens uit de Brp aan overheidsorganen en derden en de rechten van de burgers die bij deze verstrekking van gegevens in acht moeten wordengenomen. Als laatste wordt in hfdst. 10 het toezicht door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) behandeld en het onderzoek naar het functioneren van de Brp. Deze PS wordt afgesloten met hfdst. 11. Dit hoofdstuk geeft een schets van het privacykaderin relatie tot de Wet BRP. De regels uit de Wet BRP worden getoetst aan o.a. de Grondwet, het EVRM, het Dataprotectieverdrag en de Europese privacyrichtlijn. De verwachting is dat de Wet BRP, Wet van 3 juli 2013, Stb. 2013, 315 op 9 december2013 in werking treedt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de regering wenst dat de grote uitvoeringsorganisaties en de gemeenten die te maken hebben met arbeidsmigranten, een urgentie voelen om de registratie van niet-ingezetenen vóór januari 2014 te realiseren. Een aantal wijzigingen uit de Wet BRP in vergelijkingmet de Wet GBA zullen echter op een later tijdstip dan 9 december 2013 in werking treden (hfdst. 1).

Details:

Auteur(s)B. de Pijper
UitgeverijWolters Kluwer Nederland
ISBN9789013121483
TaalNederlands
UitvoeringPaperback
Verschijningsdatum
SeriePS-special
Afmetingen242 x 158 x 12 mm.
Gewicht363 gr.  

Recent bekeken producten