Tekst en Commentaar: Milieurecht

• Hardcover

€ 290,00

Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Gratis verzending
Bestellen

Tekst en Commentaar: Milieurecht is ook verkrijgbaar als:

Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

Tekst & Commentaar Milieurecht bevat artikelsgewijze toelichting op de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.

De ontwikkelingen in de milieuwetgeving op weg naar een Omgevingswet in 2018 staan niet stil. Zo is er nu commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998, terwijl titel 16.3 in hoofdstuk 6 inzake handel in NOx-emissierechten is vervallen.

Vanzelfsprekend is opnieuw veel nieuwe jurisprudentie verwerkt. De tekst van ieder wetsartikel wordt op de voet gevolgd door zoveel commentaar als nodig is om de betekenis van het besproken artikel in al zijn onderdelen te doorgronden.

Tekst & Commentaar Milieurecht is bestemd voor iedereen die in studie of praktijk te maken heeft met bestuursrecht, in het bijzonder milieurecht. Achterin de editie is een uitvoerig trefwoordenregister opgenomen. De wettekst is afgesloten per 1 september 2015 en het commentaar is gebaseerd op de stand van de regelgeving per genoemde datum.

Details:

UitgeverijWolters Kluwer Nederland
ISBN9789013129908
TaalNederlands
UitvoeringHardcover
Verschijningsdatum
SerieTekst & commentaar
Afmetingen187 x 137 x 56 mm.
Gewicht968 gr.

Recent bekeken producten