Nuair Bha Mi Og

Arthur Cormack • CD

Tracklist

 1. 1. Failte Do'n Eilean Sgiathanach (Hail To (03:56)
 2. 2. An T-Aodann Ban (Edinbaine) (03:59)
 3. 3. Nuair Bha Mi Og (When I Was Young) (03:20)
 4. 4. Puirt A Beul (Mouth Music) (01:58)
 5. 5. Gruagach Og An Fhuilt Bhain (The Young F (03:29)
 6. 6. 'S E Mo Bheachd Ort A' Bhais (My Opinion (03:15)
 7. 7. Thoir Mo Shoraidh Thar An T-Saile (Conve (03:38)
 8. 8. Gillean Ghleann-Dail (The Sons Of Glenda (02:28)
 9. 9. Eilean A' Cheo (The Misty Isle) (03:05)
 10. 10. Carn Air A' Mhonadh (The Cairn On The Mo (04:02)
 11. 11. Cumha Alasdair Dhuinn (Lament For Brown- (02:38)
 12. 12. Ho Ro 'illean Na Bithemaid Tursach (Ho R (03:46)
 13. 13. Mo Nighean Donn Nan Gobhar (My Brown-Hai (02:12)
 14. 14. An Gaol A Thug Mi Og (The Love Of My You (04:05)
 15. 15. Nach Gorach Mi Gad Chaoineadh (How Fooli (02:56)
 16. 16. Oran Eile Air An Aobhar Cheudna (Another (04:01)
 17. 17. Mo Ghaol An Te Nach Diobair Mi (My Love (02:17)

Details:

EAN0096045001621
UitvoeringCD
PlatenmaatschappijTemple
Verschijningsdatum
Afmetingen141 x 124 x 10 mm.
Gewicht100 gr.

Recent bekeken producten