Orain Nan Gaidheal. Song Of The Gae

• CD

Tracklist

 1. 1. An Aitearchd Ard - Macaskill, Ishbel (004:10)
 2. 2. Medley - Na Caimbeulaich
 3. Mo Bhò Dhubh Mhòr (00:00)
 4. Tiugainn Leum Ille Dhuinn (00:00)
 5. Tha Fear Am Beinn (00:00)
 6. A Chaora Chrom (00:00)
 7. Ghobha Druim An Arnaich (00:00)
 8. Nead Na Lacha (00:00)
 9. 3. Slan Le Leodhas Nam Beann Fuar - Macdonald, Murdo (002:08)
 10. 4. Oran Do Dh'lain Breac Macleoid - Kennedy, Mary Ann (003:54)
 11. 5. 's Ann Mu An Tacsa 'n De - Smith, Mary (004:48)
 12. 6. Uamh An Oir - Stewart, Margaret (003:53)
 13. 7. Beinn A' Cheathaich - Campbell, Roddy (002:36)
 14. 8. Gur E Mo Ghille Dubhdhonn - Macphee, Catherine-Ann (004:01)
 15. 9. Coileach Peigi - Campbell, Kenna (002:41)
 16. 10. A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo - Macleod, Donnie (002:39)
 17. 11. Chan E Caoidh Mhic Shiridh - Macinnes, Maggie (003:36)
 18. 12. Griogal Cridhe - Bennett, Margaret (003:41)
 19. 13. Macgriogair O Ruadhshruth - Campbell, Seumas (003:48)
 20. 14. Di Sathuirne Ghabh Mi Mulad - Mackinnon, Maeve (003:19)
 21. 15. A' Mhic Lain 'ic Sheumais - Macneil, Flora (003:20)
 22. 16. Ruileadh Na Coilich Dhubh / Ruile Bean Aonghais - Lightfoot, Rona / Campbell, Roy (001:54)
 23. 17. Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh - Morrison, Fred (Highland Pipes) (004:34)
 24. 18. Psalm 33, V. 1 - 3 - Macleod, Murdo (Precentor) (005:26)

Details:

EAN5018081500826
UitvoeringCD
Speelduur64
PlatenmaatschappijGreentrax
Verschijningsdatum
Afmetingen141 x 124 x 10 mm.
Gewicht100 gr.  

Extra's

 • OF THE GAEL W/CATHERINE-ANN MCPHEE/FLORA MCNEILL/MAGGIE

Recent bekeken producten